هوا خوبه و این یعنی با خیال راحت امتحان میدم و بر میگردم =)
معمولا همیشه تشنه میشم =|