مامان واسه افطار می خواد آش درست کنه =)

کلی مهمون داریم! مثلا اومده بودم یکم استراحت کنم =|

نزدیکای افطار می رسن تا پاسی از شب =|