سرماخوردگی درد وحشتناکیه =|

حالا تصور کنید ماه رمضون باشه روزه بگیری و آبریزش بینی دست از سرت بد نداره =_=

اللهم اشفع کل مریض