روزنوشت

دورها آوایی ست که مرا می‌خواند

روزنوشت

دورها آوایی ست که مرا می‌خواند

ترانه

دانشجوی رشته عکاسی =)

به اصرار خواهر کوچیکه اومدم بیان

مممم فعلا همین =)